Yıldız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

İbrahim Demir

Müdür
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
idemir@yildiz.edu.tr

Muhammet Toraman Hilal Tufan

Müdür Yardımcısı
Uzman Muhammet TORAMAN
mtoraman@yildiz.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Okutman Hilal TUFAN
htufan@yildiz.edu.tr

 

Sekreter: Suna DEMİRBAŞ

Bilgisayar İşletmeni Serdar KAVALCI

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. İbrahim DEMİR (Başkan)

Uzm. Muhammet TORAMAN (Üye)

Okt. Hilal TUFAN (Üye)