Yıldız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

İbrahim Demir

Müdür
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
idemir@yildiz.edu.tr

Muhammet Toraman Hilal Tufan

Müdür Yardımcısı
Uzman Muhammet TORAMAN
mtoraman@yildiz.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Okutman Hilal TUFAN
htufan@yildiz.edu.tr

 

Sekreter: Suna DEMİRBAŞ

Bilgisayar İşletmeni Serdar KAVALCI

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. İbrahim DEMİR (Başkan)

Uzm. Muhammet TORAMAN (Üye)

Okt. Hilal TUFAN (Üye)

Doç. Dr. Orhan CANPOLAT (Üye)

Doç. Dr. Şahin ORUÇ (Üye)

Doç. Dr. Uğur KURT (Üye)

Eğt. Öğr. Plan. Ufuk FİDANLI (Üye)