Yıldız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

U.E. Nedir?

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

 

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.

Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

NEDEN UZAKTAN EĞİTİM

  • Yaşam boyu öğrenmeye olanak sağlar.
  • Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir.
  • Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir.
  • Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmekte.
  • Her bir öğrencinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.
  • Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi.
  • Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.
  • Öğrenci merkezlidir.

SENKRON - ASENKRON UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim), Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir.

Senkron eğitim, klasik yüzyüze eğitimin genel karakteridir. Zaman ve mekanı ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemlerinde daha çok asenkron eğitim söz konusudur.

Asenkron Uzaktan Eğitimde verilen Sanal kurslarda zaman ve mekan kavramı bulunmamaktadır.