YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Eğitim, Yükseköğretim kurumlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) kurulması ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Yükseköğretim kurumunda KYS’nin varlığı, Kalite Güvence Sistemi ile ortak faaliyetler bulunması nedeniyle özellikle süreç girdilerinde fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte kurumsal hafızanın sağlanması, dokümantasyon ve işlemlerde ortak dil kullanımı, paydaşların memnuniyetinin takibi, kamuoyu ile bilgi paylaşımı, rekabet gücünün arttırılması, sürekli iyileştirme ve benzeri konularda kurumlara artı değer katmaktadır.

Bu nedenle özellikle Yükseköğretim kurumlarının Kalite birimi çalışanları, Kalite süreçlerinden sorumlu olan ve konuya ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.

Eğitim bilgisayar üzerinde ve en son sürümü baz alınarak verilmektedir. Katılım için sadece bilgisayar kullanmasını bilmek yeterlidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, tüm birimleri ile Kalite Yönetim Sistemi belgesi alan ilk üniversitedir. Bu kapsamda, eğitim sürecinde deneyimlerin de paylaşılacak olması katılımcılara büyük avantaj sağlayacaktır.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

İnternete bağlı bir bilgisayarınız varsa tüm ders videolarını tekrar tekrar izleyerek anlama ve kavrama konusunda daha iyi bir seviyeye gelebilirsiniz. Bütün videoların ve dokümanların tüm hakları YTÜ UZEM ve eğitim veren kişiye aittir. Tüm eğitim içeriği, eğitim bittikten sonra 3 ay daha erişime açık olacaktır.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca 1,3 ve 4. Hafta toplamda 180 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim süresince %70 devam şartını sağlayan kursiyerlere "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ " katılım belgesi verilecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı Hakkında Genel Bilgilendirme
 • KYS’nin Yükseköğretim Kurumlarına Sağlayacağı Faydalar
 • KYS’nin Kalite Güvence Sistemine Katkıları ve Ortak Yanları
 • Kapsam, Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar, Terimler ve Tarifler
 • Bağlam
 • Liderlik
 • Kalite Politikası

2.Hafta

 • Planlama, Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri, Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planları, Değişikliklerin Planlanması
 • Destek, Kaynaklar, Kişiler, Altyapı, Proseslerin İşletimi İçin Ortam
 • İzleme ve Ölçme Kaynakları
 • Kurumsal Bilgi, Yetkinlik, Farkındalık, İletişim
 • Dokümantasyon

3.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • Hizmetler İçin Şartlar
 • Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
 • Hizmetin Sunumu

4.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • Performans Değerlendirme
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 • İç Denetim
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • İyileştirme
 • Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM ISO 9001 Eğitimi Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1038 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 39 11

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

 

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi: 22 Ocak 2020 - 21 Şubat 2020

Eğitim Süresi: 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 324 TL İndirimli :  260 TL (KDV Dahil) *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen: Öğr. Gör. Recep BAŞAK (YTÜ Kalite Müdürü)

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191