YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Ölçek ve kapsam bakımından baş döndüren bir teknolojik devrimlerin eşiğinde; bir ürünün kullanım süresinin yıl değil ay mesafesine indiği, öğrenilen bir bilginin daha kullanmadan eskiyebildiği, öğrencilerin %60’ının gelecekte, henüz var olmayan işleri yapıyor olacağı bir çağdayız.

Bilim ve teknolojideki değişimler ve gelişimler, eğitimde yeni arayışlara yol açmıştır. Bilgiye erişmenin çok kolay olduğu günümüzde bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi sadece yorumlamak ve muhakeme etmek ötesinde çağın ihtiyaçları doğrultusunda bilgiyi çıktıya ve ürüne dönüştürebilen bir anlayış ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda; eğitimin amacı yeni trendlere ve modern teknolojiye hâkim, tasarım odaklı düşünen, problem çözme becerilerini zenginleştiren, özgün, yaratıcı ve fark oluşturan çıkarımlara sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

Ülkemizin eğitim gündemine hızlı bir giriş yapan STEM, Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik anlamında FeTeMM veya FeTMM olarak da çevrilebilmektedir. STEM eğitimine Art (Sanat) konusu eklenerek STEAM (burada A harfi Art kelimesinin ilk harfidir). Türkçe’de Stem-A veya STEM+A şeklinde kullanımı yaygındır. Literatürde STEM eğitimine Reading (Okuma ve Yazma) konusu da eklenerek STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts and Math) kısaltmasında gündemdedir.

İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl (1 Ocak 2001- 31 Aralık 2100), eğitimde STEM’in önemini daha da arttırmaktadır. STEM, günümüzde çok popüler yeni bir deyim olan 21. yüzyıl beceri ve yeterliliklerinin de bir alt kümesidir aslında. Küresel pazarda rekabet edebilmek ve daha nitelikli bir iş hayatına giriş yapabilmek için farklı disiplinleri birlikte kullanmayı bilen, bunları analiz edebilen ve sentezleyen bireylere ihtiyaç olacaktır.

Bilginin çok hızlı bir dönüşüm ve değişim geçirdiği bu dönemde bilginin kölesi değil efendisi olma yolunda STEM yaklaşımı, öğrencilere geleceklerini şekillendirmede büyük katkı sağlayacaktır.

STEM eğitimine her branştan okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve STEM eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

“STEM Eğitici Eğitimi”nin amacı, temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal (teorik) bilgileri alıp teknoloji, mühendislik ve matematik ile harmanlayarak, var olan ve var olacak problemler üzerinde öncelikle bilimsel, sistemli ve yaratıcı olarak düşünmeyi sağlayan, düşündüğünü tasarlayarak projeye dönüştürebilen, proje iş planı ve süreçlerini yönetebilen, projesini hayata geçirerek katma değer sağlayacak ürünler ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek için yol göstermektir.

STEM Eğitici Eğitimimizde amacımız sadece deney niteliğindeki birkaç uygulamayı yapmak değil felsefesini ve argümanlarını en iyi şekilde kavratmak ve bunları hayata/derslere yansıtabilme becerisini ve yeterliliğini sağlatmaktır. Bir bakıma balık yemenin ötesinde balık tutma öğretisini benimsetmektir.

Başarılı olan kursiyerlere "STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında giriş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 120 dakika kadar internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile eğitimci ve katılımcının bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta: STEM Eğitimi ve Felsefesi

 • 60 dk Sanal Sınıf
 • Bilgi, Bilim ve Teknoloji Kavramları
 • STEM Eğitimi Nedir? Tarihsel Gelişimi, Tanımı ve Önemi
 • STEM’in Eğitime Katkıları
 • Türkiye’de ve Dünyada STEM Uygulamaları

2.Hafta: STEM Eğitiminin Teorik ve Kavramsal Temelleri

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri
 • Geleceğin Teknolojileri ve Eğitime Yansımaları
 • 5E ve 7E modelleri
 • 21.Yüzyıl Yeterlilikleri (Bilgi ve Medya Okuryazarlığı, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme, Girişimcilik, Üretkenlik, Liderlik, vb) ve Eğitime Yansımaları  
 • Dijital Öğrenme Teknikleri ve Sistemleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • STEM Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (Plan, Senaryo, Etkinlik) (Tasarım Süreçleri)(Çıktı Yönetimi)
 • STEM Eğitiminde Sorgulama Tabanlı Öğrenme

3.Hafta: STEM Eğitiminde Kullanılacak Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • İnteraktif Öğrenme Metodolojisi
 • Maker
 • Modelleme
 • Kodlama (Algoritma temelli–Algoritmik düşünme)
 • Robotik
 • Simülasyon
 • Üç Boyutlu Tasarım ve 3D yazıcılar

4.Hafta: STEM’in Derslere Entegre Edilmesi

 • 60 dk Sanal Sınıf
 • Örnek STEM Temelli Ders Planı İncelemesi
 • STEM Ders Planı Hazırlama (ve uygulama)
 • STEM Stratejileri (Sınıf içinde ve dışında)
 • Günlük Hayattan Malzemeler ile STEM Eğitimi Uygulamaları
Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM STEM EĞİTİMİ Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1038 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 39 11

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

 

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi: 13 Ekim 2020 - 07 Kasım 2020

Eğitim Süresi: 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 324 TL İndirimli :  260 TL (KDV Dahil) *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmenler: Doç. Dr. Aslan İNANArş.Gör. Hasan TOKATLI

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191