YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

ÖRTÜK VE DUYGUSAL KÖKLER: MİTLER EĞİTİMİ

ÖRTÜK VE DUYGUSAL KÖKLER: MİTLER EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Bu kurs siyasi ve toplumsal tarih ile kültür ve sanat tarihine ilgi duyanlar başta olmak üzere mitler hakkında merakı olan tüm yaş grubundan insanlara yöneliktir. Kursa katılmak için herhangi bir ön şart ya da temel bilgi gerekmemektedir.

Kursun konuları Doğu coğrafyasının Çin, Japon, Hint mitleri, Ortadoğu mitleri, Mısır mitleri, Türk mitleri, Batı coğrafyasının Yunan-Roma-Kelt mitleri ve İbrahimi dinlerin hikayelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Kursiyerlerimiz kursun sonunda, gerek kendi ülkemizde gerek ülke dışında seçilen bir simgenin veya uluslararası bir etkinlikte sembollerin kökenlerini, bunların kültüre etkisini ya da bilimsel kimi faaliyetlere, buluşlara isim olarak konulmasındaki bilinç ötesi etkisini görür. Başta resim, sinema, tiyatro olmak üzere mitlerin sanat üzerindeki etkisinin farkına varır. Seçilen konuların ve imgelerin kökenlerine inmede bir yol takip etmelerini sağlar.

Güzel sanatların tüm alanlarında eğitim gören öğrenciler, kişisel gelişim ve sanat ile hobi tarzında da olsa ilgilenenler, mitoloji ve sanat konusunda uzmanlaşmak isteyenler, danışmanlık yapmak isteyenler kursa katılabilirler.

Başarılı olan kursiyerlere "ÖRTÜK VE DUYGUSAL KÖKLER: MİTLER EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Çarşamba günleri 20:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası Cuma günü 20:00-21:00 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 25 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • DOĞU MİTOLOJİSİ
  • Mitoloji nedir?
  • Din ve Mitoloji
  • Çin, Japon ve Hint Mitolojileri
  • Ying Yang, Ejderha
  • Konfüçyüs, Tao
  • Üç İmparator, Yeşim İmparator, Sarı İmparator
  • Sekiz Ölümsüz, Kutsal Dağlar
  • İzanami ve İzanagi, Evli Kayalar
  • Amaterasu, Susanna, Kami’ler, Okuninuşi,
  • Yedi Talih Tanrısı, Atalara Tapınma ve İmparator
  • Japon mitolojik unsurları ve Manga çizgi filmler
  • Hint Dinleri ve Tanrıları (Brahmanizm, Hinduizm, Caizm, Budizm)
  • Yaratılış Efsaneleri
  • Süt Okyanusu ve Meru Dağı
  • Mahabharata ve Ramayana
  • Diğer Tanrısal Varlıklar (İndra, Yama, Agni, Varuna, Mitra, Lakşmi, Saraswati, Kali, Durga, Ganeşa, Krişna, Asuralar)
  • Kutsal Hayvanlar (Nandi, Garuda, Sıçan, Fil, Kaplan)

2.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • ORTADOĞU MİTOLOJİSİ
  • Evrenin ve İnsanın yaratılışı
  • Sümer Tanrıları (An, Enlil, İnanna, Utu, Enki, Nanna)
  • Gılgamış ve Tufan Destanları, Babil Kulesi
  • Diğer Tanrılar (Marduk, El, Baal, Molek)
  • İran Mitolojisi (Ahura Mazda, Zerdüşt, Zend Avesta, Hürmüz, Ehrimen, Mithra, Simurg, Farohar)
  • İran Edebi Metinleri ve Mitoloji: Şehname, Mantıku’t-Tayr/Kuşların Dili
  • Mısır Mitolojisi: Mısır Tanrıları Soyağaçları
  • Amon-Ra, Geb ve Nut, Osiris-İsis-Horus, Seth, Aton
  • Anubis, Maat, Ölüler Kitabı ve Mahkemesi, Mumyalama,
  • Kutsal Hayvanlar (Timsah, Kedi, Boğa, Bokböceği)
  • Mısır Sembolleri (Ankh, Amulet, Djed Sütun, Horus’un Gözü, Uraeus, Amenemope, Bennu)

3.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • YUNAN MİTOLOJİSİ
  • Yazım ve Kaynaklar
  • Gaia ve Uranos, Titanlar, Devler Savaşı
  • Zeus ve Olimpia Tanrıları, Hera, Poseidon, Demeter, Apollon
  • Artemis, Athena, Ares, Aphoridite, Eros, Hermes, Hephaistos, Hestia
  • Pandora’nın Kutusu, Delphoi Kehanet Evi, Ölüler Diyarı, Hades ve Persephone
  • Orpheus, Perseus, İason ve Argonot’lar, Troya Savaşı, Oidipus
  • Dyonisos, Herakles, Prometeus, Musa’lar, Canavarlar ve Devler
 • ROMA VE KELT MİTOLOJİLERİ
  • Etrüsk ve Yunan Etkisi
  • Aineias, Romulus ve Remus, Sabin Kadınlarının Kaçırılışı
  • Ovidius’un Metamorphases Kitabı
  • Kişileştirilen Erdemler, Tanrılaştırılan İmparatorlar, Doğu Mitleri ve Roma
  • Kelt mitleri: Druidler, Dadga, Belenus ve Belisama, Brigid, Cerridwen Kazanı, Mabinogion Hikâyeleri, Cuchulainn, Kral Arthur

4.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • TÜRK MİTOLOJİSİ
  • Türk mitolojisinin özellikleri
  • Yaratılış ve Destanlar
  • Şamanizm
  • Efsanevi Hayvanlar: Bozkurt, Evren/Böke/Ejderha, Geyik, Hüma, Zümrüd-ü Anka
  • İslamiyet’in etkisi
 • İBRAHİMİ DİNLER VE MİTOLOJİ
  • Kainat’ın ve İnsanın Yaratılışı, Hz Âdem ve Hz Havva, Cennet ve Yasak Meyve/Ağaç, Habil ile Kabil
  • Bazı Peygamberlerin Hikâyeleri: Hz, Lut, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Yunus, Hz Hızır
  • İblis/Şeytan, Cin, Lilith, Baalzebub, Lucifer
  • Nuh’un Gemisi, Harut ile Marut, Burak, Ashab-ı Kehf/Yedi Uyurlar
  • Kıyamet Alametleri: Gog ve Magog (Yecüc ve Mecüc), Deccal, Dabbtülarz
 • 60 dk Sanal Sınıf (Cuma)

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

 

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM MİTOLOJİ Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 5545

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi :  05 Mart 2019 - 29 Mart 2019

Eğitim Süresi : 4 Hafta

Eğitim Ücreti : 324 TL İndirimli :  260 TL (KDV Dahil) *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

 

 

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191