YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

PHP MySQL İLE WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

PHP MySQL İLE WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Eğitim; üniversitelerde ilgili bölümlerde okutulan İnternet Programcılığı müfredatlarında yer alan "Web Yazılım" konularını kapsamaktadır. Eğitim içeriği sektörde ihtiyaç duyulan ve sıklıkla geliştirilen proje ihtiyaçları dikkate alınarak, bol örnekli biçimde planlanmıştır. , öğretilen teorik bilgiler örneklerle açıklanmıştır.

Temel ingilizce ve temel web tasarımı (HTML, CSS) bilgisine sahip, lise öğrencileri dahil herkes eğitimlerimize katılabilir.

Eğer HTML, CSS ve Javascript konularında bilginiz yetersizse, Uzaktan Eğitim Sertifika Programları arasında yer alan "Web Tasarım ve Kodlama" programına (​burayı tıklayın) göz atabilirsiniz.

Daha detaylı rehberlik almak istiyorsanız dersin eğitmenine sayfada belirtilen iletişim bilgisinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim süresince verilen ödevler ve projeden başarılı olan kursiyerlere Yıldız Teknik Üniversitesi "PHP ve MySQL İLE WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİ" başarı sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen yaklaşık 80 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Platformdaki Forum'un yanısıra WhatsApp üzerinden grup kurularak genel (duyuru, öğrenci yardımlaşması) iletişim sağlanacaktır.

Eğitmen, her hafta müsait olduğu bir gün, kampüse ziyarete gelen öğrenciler için 1 saat ayıracaktır.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • 60dk Sanal Sınıf
 • Web Sitesi - Web Uygulaması İlişkisi
 • Mobil Uygulama - Web Uygulaması İlişkisi
 • İstemci Sunucu Mimarisi ve HTTP Protokolü
 • Apache Web Sunucusu(Server)
  • Web Sunucu Uygulamaları
  • Popüler Web Sunucu Uygulamaları
  • Web Sitelerinin Kullandığı Web Sunucu Bilgisi
  • Apache HTTP Sunucu Uygulaması Kılavuz Dokümanı
  • Apache HTTP Sunucu Uygulaması Kurulumu
  • Apache HTTP Sunucu Uygulama Dosyası ve Ayar Dosyaları Konumu
  • Apache HTTP Sunucu Uygulaması Varsayılan Web Klasörü Konumu
  • Apache HTTP Sunucu Uygulaması Çalıştırılması ve Sunucudan İstekte Bulunulması
  • Apache Sunucu Ayarı Değiştirme
 • PHP
  • PHP Dili ve Kılavuzu
  • HTML, CSS, JS ve PHP İlişkisi
  • Geliştirme İçin Kişisel Bilgisayarın Hazırlanması
  • Hata Çeşitleri ve Hata Gösterim Ayarları
 • Veri Tipleri (Değer Kümeleri)
  • boolean
  • Sayısal(numeric) Veri Tipleri
  • string(karakter değer dizisi)
  • array(değer dizisi)
  • object(nesne)
  • resource(kaynak, bağlantı)
  • NULL
    
 • Operatörler
  • Aritmetik(temel matematik) operatörler
  • Atama(assignment) operatörleri
  • Karşılaştırma operatörleri
  • Artım/azaltım(increment/decrement) operatörleri
  • Mantıksal(logical) operatörler
  • Metin(string) operatörleri
  • Dizi(array) operatörleri
    
 • Sabitler
  • Tanım
  • Sabitlerin Tanımlanması ve Değer Ataması
  • Sabitlerin Web Sitesinde/Uygulamasında İşlevi
  • Sık Kullanılan Ön Tanımlı(predefined) PHP Sabitleri
    
 • Değişkenler
  • Değişkenlerin Yapısı ve Değişkenlere Veri Aktarma
  • Sık Kullanılan Ön Tanımlı(predefined) PHP Değişkenleri
    
 • Fonksiyonlar
  • Sık Kullanılan Önceden Tanımlı Genel Fonksiyonlar
  • Önceden Tanımlı (built-in) Fonksiyonlar
  • Fonksiyonlarda Parametreler
  • Değer Döndüren Fonksiyonlar
  • Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar
  • Fonksiyonlarda Değer Döndürme
  • Sonradan Tanımlı (user-defined) Fonksiyonlar
  • Tanım ve Sözdizimi
  • Sık Kullanılan Önceden Tanımlı(built-in) Metin Fonksiyonları
   • is_string()
   • Türkçe'ye Özgü Karakterlere Duyarlılık
   • strlen(), mb_strlen()
   • strpos(), mb_strpos()
   • substr(), mb_substr()
   • str_replace(), Türkçe için Özel Fonksiyon
   • ucfirst(), Türkçe için Özel Fonksiyon
   • trim(), ltrim(), rtrim()
   • strtolower(), mb_strtolower()
   • strtoupper(), mb_strtoupper()
   • strstr(), mb_strstr()
   • nl2br()
     
 • Sık Kullanılan Önceden Tanımlı (built-in) Sayısal Fonksiyonlar
  • is_numeric()
  • is_int
  • rand()
  • round()
  • ceil()
  • floor()
  • number_format()
    
 • Sık kullanılan Önceden Tanımlı (built-in) Dizi Fonksiyonları
  • count()
  • is_array()
  • in_array()
  • array_key_exists()
  • explode()
  • implode()
  • asort()
  • arsort()
  • array_merge()
  • array_values()
  • array_keys()
  • min(), max()

Hafta 2

 • Kontrol/Denetim Yapıları
  • Kontrol Yapısı Tanımı ve Sözdizimi
  • Süslü Parantez ve İki Nokta Üstüste ile Blok Belirtme
  • Koşullu İfadeler
  • Döngüler
 • İşe Yarar Örnek Fonksiyonlar
  • Türkçe Ay ve Gün Fonksiyonu
  • Şifre Üretme Fonksiyonu
  • Şifre Güçlük Düzeyi Ölçme Fonksiyonu
  • Bir Metinde Sözcükleri Kalınlaştırma
  • KDVli Fiyat Hesaplama
  • Rastgele Banner Seçme
  • Bir Diziden Gelen Verileri Biçimli Yazdırma
    
 • Sunucuda Dosya İşlemleri
 • Sık Kullanılan Dahili(built-in) Dosya/Klasör Fonksiyonları
  • Örnek Uygulama: Sitede Kaç Kişi Var?
 • $_GET Global Değişkeni
  • HTML Formları ile Çalışmak
   • Form Metodları
   • Metin Form Alanları
   • Radio Form Alanları
   • Checkbox Form Alanları
   • Select Form Alanları
   • Dosya Form Alanları
   • Form Verilerinin Kontrolleri
   • Örnek Uygulama: İş Başvuru Formu
  • HTML Form Dosyaları ile Çalışmak
   • HTML Formuyla Dosya Göndermek(File Upload)
   • $_FILES Global Değişkeni
   • Formdan Gelen Dosyalar Üzerinde İşlemler

Hafta 3

 • HTTP Çerezleri(Cookie) ile Çalışmak
  • $_COOKIE Global Değişkeni
  • Tarayıcıda Çerez Oluşturma: setcookie() Fonksiyonu
  • Tarayıcıdan Çerez Silme
    
 • Sunucu Oturumları(Session)
  • Oturum Mimarisi
  • Sunucuda Oturum Başlatma: session_start() Foksiyonu
  • $_SESSION Global Değişkeni
  • Oturum Verisinin Silinmesi: session_unset() Fonksiyonu
  • Örnek Uygulama: Bilgi Yarışması
    
 • Temel Seviye Sınıflar(Class) Konusu
  • Sınıf(Class), Üye(Member), Nesne(Object) Kavramları
  • Sınıf Oluşturma
  • Sınıf Sabitleri, Değişkenleri
  • Sınıf Fonksiyonları(method)
  • Sınıflarda Görünürlük(Access Modifier)
  • Nesne Oluşturma ve Açık(public) Üyelere(Member) Erişim
    
 • Kütüphane Kavramı
  • Sık Kullanılan Açık Kaynak Kütüphaneler ve Örnek Kullanımları
   • E-posta Gönderme
   • Resimler/görseller ile İşlemler

Hafta 4

 • MySQL
  • Ön Bilgiler
   • Veritabanı Dili, Veritabanı Sunucusu(Server) ve İstemci(Client) İlişkisi
   • Temel Kavramlar
   • Popüler Veritabanı Sunucu Yazılımları
   • MySQL ve MariaDB
   • MySQL Veritabanı Sunucu(Server) Uygulaması Kurulumu
   • MySQL Sunucusu Uygulama Dosyası ve Ayar Dosyası Konumu
   • MySQL Sunucu Uygulaması Veri Dosyaları Saklama Konumu
   • MySQL Sunucusu Kullanıcı Yetkilendirme Sistemi
   • MySQL İstemci(Client) Uygulaması Kurulumu
   • MySQL Sunucu Uygulamasının Çalıştırılması
   • MySQL Sunucusuna Sorgu Gönderimi
 • MySQL Dili
  • MySQL Dili ve Kılavuzu
  • Sürüm Geçmişi
  • Veri Tipleri
  • Karakter Kümeleri
  • MySQL Dil Grupları
   • Veritabanında Yetkilendirme
   • Veri Tanımlama Dili, DDL(Data Definition Language)
   • Veri İşleme Dili, DML(Data Manipulation Language)
   • Veri Kontrol Dili: DCL, İşlem Kontrol Dili: TCL

Hafta 5

 • MySQL
  • Sık Kullanılan MySQL Fonksiyonları
  • MySQL Hata Çıktıları
  • Tablolar Arasında İlişki Oluşturma
  • Yedekleme, Veri Dışarı/İçeri Aktarma(Export/Import)
  • InnoDB, MyISAM Motorları
  • Örnek MySQL Veritabanları
 • PHP ile Veritabanı Uygulamaları Geliştirme
  • PHP Dili-Veritabanı Dilleri İlişkisi
  • MySQL Sunucusuna İstemci Olarak Bağlanma
  • MySQL Sunucusuna Sorgu Gönderme
  • Türkçe'ye Özgü Karakterlere Duyarlı Bağlantılar
  • MySQL Sorgu Fonksiyonundan Dönen Veri Tipleri

Hafta 6

 • MySQL
  • Veri Kümeleri ile İşlemler
  • Hata Kontrolü
  • mysqli Sınıfıyla(Class) Nesne Yönelimli MySQL İşlemleri
  • PDO Kütüphanesi ile MySQL İşlemleri
  • Veritabanı ile Güvenli Çalışma
 • PHP ile AJAX İşlemleri (jQuery ile)
 • Örnek Gerçek Bir Proje: Php MySQL Ajax ile Web Sitesi İstatistik Uygulaması
 • 60dk Sanal Sınıf
Hangi web yazılım dili? PHP, Asp.NET, Java, Phyton?

Her dilin kendine özgü avantaj/dezavantajları mevcuttur. PHP, web yazılım mimarisinin temellerini öğrenmenize olanak sağlar. PHP ile hızlıca bir proje geliştirebilirsiniz. Kurulum ve çalıştırmada çok az gereksinime ihtiyaç duyan bir web yazılım dilidir.

Dünyaca ünlü birçok web sitesi/uygulaması PHP dilini kullanır (facebook, wikipedia, Flickr, wordpress). Yapılan son bağımsız bir araştırmaya göre internet üzerindeki web sitelerinin 80%'ninde PHP dili kullanılmıştır. (bkz. Quora tartışma , w3techs global araştırma) Özellikle freelance sektöründe web yazılım uzmanı arayan projelerin büyük çoğunluğu PHP dilindedir.

Web Yazılım Kursu PHP MySQL Eğitimi Kim Tarafından Verilmektedir?

Bu eğitim, konu alanında uzun yıllar tecrübeli üniversite öğretim elemanlarımız tarafından verilmektedir. Web Yazılım Eğitimi sonrasında yine kurumumuzca verilmesi düşünülen, bu eğitimin devamı sayılabilecek PHP Frameworkleri ile Web Geliştirme eğitimine kayıt olunabilir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

İndirimden yararlanmak için, kendinizin ya da 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM PHP EĞİTİMİ Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1038 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 39 11

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi: 09 Kasım 2020 - 03 Ocak 2021

Eğitim Süresi: 8 Hafta

Eğitim Ücreti: 324 TL İndirimli: 260 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen: Arş.Gör. Hasan TOKATLI Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü, Kişisel web sitesi ve iletişim için tıklayın

Soru Formu

 

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191