YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

MAPLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

MAPLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Maple, genel amaçlı matematiksel problem çözüm yazılımları içinde Matematik Hesaplama, Programlama, Modelleme Yazılımı olarak dünyaca en güvenilen yazılımlardan biridir. Üniversiteler, kolejler, araştırma enstitüleri ve şirketlerce geniş çapta kullanılan Maple, matematiksel kavramları görselleme ve araştırmada, aplikasyonlar hazırlamada ve internet üzerinden matematik bilgilerini paylaşımda geniş çözümler sunar.

Aynı zamanda birçok matematiksel şekilleri animasyon olarak görme ve appletler oluşturma imkanı sağlamaktadır. Maple Application Center www.mapleapps.com alanındaki binlerce ücretsiz ek paketler ile birleştiğinde, Maple yazılımı profesörler, araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve öğrenciler için en esnek analitik araç haline gelir.

Maple’ın gelişmiş arayüzü sayesinde öğrenme süresi diğer matematik hesaplama yazılımlarına göre çok daha kısalıyor. Akıllı doküman ortamı ile hesaplamalar, açıklayıcı bilgiler ve matematik, grafikler, imajlar ve sesler bir arada kullanılabiliyor.

Maple'ın kapsamlı entegrasyon seçenekleri ile diğer yazılımlarla veri alışverişi çok kolaydır. Maple'ın matematik motoru sayesinde MapleSim simülasyonları gerçekleştirilir; Maple T.A. ile web ortamında online test ve sınav alanı oluşturulabilir.

Maple ayrıca dinamik bir kullanıcı topluluğu ve geniş kaynaklarla da desteklenir. MaplePrimes web topluluğu Maple tecrübe, bilgi ve kaynaklarının paylaşıldığı bir ortamdır. Aplikasyon Merkezi ve MapleCloud Doküman Paylaşım alanında ise binlerce örnek, aplikasyon paylaşılmaktadır. Ayrıca ek araçlarla Maple becerileri daha da genişler.

Eğitime bir Lisans programında kayıtlı olan veya bitirmiş özellikle Mühendisler, Matematikçiler, İstatistikçiler, Fizikçiler, İktisatçılar, İşletmeciler, Bankacılar vs. başta olmak üzere ilgilenen herkes katılabilir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 90 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Salı günleri 20:00-21:30 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası ise Cuma günü 20:00-21:45 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "MAPLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Başlangıç ve Temel Komutlar
  • evalf, Digits, expand, factor komutları
  • Atamalar ve değişkenler
  • Basit denklemlerin çözümlerini bulma
  • Değişkenleri yalnız bırakma
  • Türev ve integral
 • Sayılar ve Polinomlar
  • Bir sayının çarpanlara ayrılması
  • Faktöriyel hesabı
  • Asal Sayılar, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat
  • Kompleks sayılarla işlemler
  • Cebirsel ifadelerin açılımı
  • Polinomlar için en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat
  • Matematiksel ifadelerin bazı özdeş biçimlerine dönüştürülmesi
 • Temel Grafik Çizim Komutları
  • Tek değişkenli fonksiyonların grafikleri
  • Grafiklerin farklı renk ve farklı çizgi ve karakterlerle çizilmesi
  • Birden fazla grafiğin aynı eksenler üzerinde görüntülenmesi ve grafiklere yazı yazılması
  • Parçalı, kapalı, kutupsal, parametrik fonksiyonların grafikleri
  • İki değişkenli fonksiyonların grafikleri
  • Silindirik ve küresel koordinatlarda grafik
  • Grafiğe yazı eklemek, Hareketli grafikler (Animasyonlar)
 • Denklem ve Denklem Sistemi Çözümleri
 • Eşitsizlikler
 • Proje Ödevi

2.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Maple ile Programlamaya Giriş
  • for, while, for-while döngüsü
  • if…then komutu
  • prosedürler
 • Maplet Düzenleme
  • Basit bir Maplet
  • Maplete düğme eklemek
  • Maplete başlık ve metin penceresi eklemek
 • Kümeler
  • Kümelerin Maple gösterimi ve elemanı olma
  • Altküme olma
  • Altkümeleri bulma ve altküme sayısı
  • Küme işlemleri
  • Maple ile Kartezyen çarpım
 • Proje Ödevi

3.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Bağıntı ve Fonksiyon
  • Fonksiyonların Maple ile gösterimi
  • Birebir ve örten fonksiyonlar
  • Fonksiyonlarla yapılan işlemler
  • Ters fonksiyon
  • Trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar
 • Diziler ve Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev ve Uygulamaları
 • İntegral ve Uygulamaları
  • Belirsiz, belirli integral
  • Değişken değiştirme
  • Kısmi integral yöntemi
  • Basit kesirlere ayırma
  • Fonksiyon ve integralinin grafiği
  • Dönel cisimlerin hacimleri
 • Vektörler ve Vektör İşlemleri
  • Vektörlerle yapılan işlemler
  • Üç noktası belli düzlem denklemini bulma
  • Gradyan, divergens
  • Gramm-Schmidth yöntemiyle ortogonal baz bulma
 • Matrisler ve Matris İşlemleri
  • Maple ile matris elemanlarının gösterimleri
  • Temel matris işlemleri (Toplama, çıkarma, çarpma, transpoz, rank, determinant, vs.)
  • Lineer denklem sistemlerinin çözümü
  • Bir matrisin izi, özdeğerleri ve özvektörleri
  • Satır ve sütun operasyonları
 • Proje Ödevi

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Adi Diferansiyel Denklemler
  • Birinci mertebeden diferensiyel denklemler (Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, tam, lineer, Bernoulli, Ricatti diferensiyel denklemler)
  • İkinci mertebeden sabit katsayılı diferensiyel denklemler
  • Adi diferensiyel denklemlerin sınıflandırılması
  • Diferensiyel denklem sistemleri
 • Eğri Uydurma
 • En Küçük Kareler Yöntemi
 • Bazı öğretici komutlar
 • 90 dk Sanal Sınıf (Genel Değerlendirme) 

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

 

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM MAPLE Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 5545

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi : 04 Mart 2019 - 29 Mart 2019

Eğitim Süresi : 4 Hafta 

Eğitim Ücreti : 594 TL İndirimli :  475 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Dr. Öğr. Üyesi Mutlu AKAR

 

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191