YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

C# İLE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

C# İLE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Genel Açıklama

C Sharp (C#), Microsoft’un .NET Framework platformu için geliştirmiş olduğu yeni nesil nesne yönelik programlama (OOP - Object Oriented Programming) dilidir. C# yapısı itibari ile diğer OOP dillere göre daha kolay, esnek ve taşınabilir olması bakımından ön plana çıkmaktadır.

Yazılımcıların, Web ya da Windows ortamında çalışacak programlar geliştirebilmeleri için öncelikle nesne tabanlı bir programlama dilini iyi derecede kullanmaları gerekir.

Bu bağlamda eğitimin amacı, katılımcıların C# programlama dilinde .NET mimarisini ile temel programcılık becerilerini kazanmalarını ve .NET Framework platformunda nesne tabanlı program geliştirme becerisini edinmelerini sağlamaktır. NET Framework platformunda en çok kullanılan dillerinden olan C#, bu eğitimde temelden başlayıp ileri seviyeye kadar ele alınmaktadır. Eğitim, Visual Studio.NET 2017 kullanılarak anlatılmaktadır.

Eğitime, .NET Framework’ü ile yazılım geliştirmek isteyen isteyen yazılımcılar, mühendisler, mühendis adayları, programcılar ve yazılıma ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız Teknik Üniversitesi "C# İLE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 42 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • Eğitime Giriş
  • Eğitmen Hakkında
  • Kurs Hakkında
  • Başlamadan Önce
 • C# ve .Net
  • C# ve .NET
  • CLR Nedir?
  • .NET Mimarisi
  • Visual Studio IDE Kurulumu,
  • Proje Çeşitleri
  • İlk Uygulama
 • Primitive (İlkel) Tipler ve İfadeler
  • Değişken ve Sabitler
  • Overflowing (Taşma)
  • Scope (alan) Kavramı
  • Tip Dönüştürme Kuralları
  • Operatörler
  • Mantıksal Operatörler
  • Yorum Satırları
 • Non-Primitive (İlkel olmayan) Tipler
  • Class (sınıf) Kavramı
  • Struct (Yapı) Kavramı
  • Arrays (Dizi) Kavramı
  • String Sınıfı
  • Enum Veri Yapısı
  • Referans ve Değer Tipler
  • Non-Primitive (ilkel olmayan) Tipler

2.Hafta

 • Akış Şemaları
  • Koşullu İfadeler (if-else, if-else if, else,…switch case)
  • Iterasyon (döngü) İfadeleri
  • For, Foreach, While Döngüleri
  • Random Sınıfı
 • Array ve Liste Sınıfları
  • Array Sınıfları
  • Listeler
 • Tarih Veri Yapısı
  • DateTime Sınıfı
  • TimeSpan Sınıfı
  • Tarih Extension Metotları
 • String (Metin) Sınıfları ile Çalışmak
  • String Sınıfı Detaylı Anlatım
  • Immutable ve Mutable Nesneler (Değişebilen ve Değişemeyen Nesneler)
  • String Builder Sınıfı ve Uygulamaları
  • Prosedürel Programlama
 • Dosyalarla Çalışmak
  • System.IO İsim Uzayı
  • File ve FileInfo Sınıfları
  • Directory ve DirectoryInfo Sınıfları
  • Path Sınıfı

3.Hafta

 • Projenin Debugging (Hata Ayıklama) İşlemlerinden Geçirilmesi
  • Visual Studio’da Debugging Araçları
  • Defensive (Savunma Merkezli) Programlama
  • Call Stack, Locals, Autos Pencerelerinin İncelenmesi
 • Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
  • Sınıf Kavramı
  • Sınıf Çeşitleri
  • Constructor (Yapıcı) Metotlar
  • Object İnitializers (Nesne Başlatıcıları)
  • Metotlar ve Çeşitleri
  • Field (Alan) Kavramı
  • Access Modifiers (Erişim Denetleyicileri)
  • Özellikler ve Çeşitleri
  • Indexer Metotlar
  • Extension Metotlar
 • Nesneye Yönelik Kavramlar-Inheritance
  • Class Coupling (Sınıf Bağımlılıkları ve Bağımsızlıkları)
  • Inheritance (Miras Alma)
  • Çoklu ve Hiyerarşik Miras Alma
  • Yapıcı Metotlar ile Miras Alma İşleminin İlişkisi
  • Composition (Kompozisyon)
  • Miras Alma İşleminde Erişim Denetleyicileri
  • Cast (Açık) Tür Dönüştürme,
  • Boxing ve Unboxing (Kutulama ve Kutudan Çıkarma)

4.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf 
 • Nesneye Yönelik Kavramlar-Polymorphism
  • Polymorphism (Çok Biçimlilik)
  • Method Overriding (Metot Ezme)
  • Soyut Sınıflar ve Üyeleri
  • Sealed Sınıflar be Üyeleri
 • Nesneye Yönelik Kavramlar-Interface
  • Interfaces (Arayüzler)
  • Arayüz ve Test Edilebilirlik
  • Arayüz ve Genişleyebilirlik
  • Arayüzlerde Miras ve İmplementasyon Kavramları
  • Arayüzler ve Çok Biçimlilik
 • Değerlendirme ve Öneriler
  • Eğitimin Değerlendirmesi
  • Bir Sonraki Aşamada Yapılması Gerekenler

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

İndirimden yararlanmak için, kendinizin ya da 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR97 0001 0005 2901 7965 8650 03

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1038 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 39 11

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi: 17 Kasım 2020 - 13 Aralık 2020

Eğitim Süresi: 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 594 TL İndirimli: 475 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen: Prof.Dr. Aydın SEÇER

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191