YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ VE HESAPLARI EĞİTİMİ

AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ VE HESAPLARI EĞİTİMİ
Genel Açıklama

Bu eğitimde, AutoCAD ile Aydınlatma Projesi Çizimi ve Hesapları konusu anlatılacaktır. Aydınlatma Projeleri, günümüzde Elektrik Mühendisleri, Elektrik Teknisyen ve Teknikerlerinin çok önemli bir çalışma alanıdır. Piyasada konut, otel, iş merkezi, AVM, Spor Salonu, Stadyum, Yurt, Fabrika aydınlatma projeleri yapılmaktadır.

Bu eğitimde en temel ve yaygın olarak yapılan “konut aydınlatma projesi” baz alınmıştır. Bu eğitim, mevcut yönetmelikler çerçevesinde yapılacak aydınlatma projesinin çizim aşamalarını ve aydınlatma hesaplarını kapsamaktadır. Eğitim içeriğinde kuvvetli ve zayıf akım çizimleri, yükleme cetveli, tek hat şemaları, kolon şeması, gerilim düşümü, akım kontrolü ve topraklama hesabı konuları detaylı olarak anlatılmaktadır. Eğitim sonunda bir aydınlatma projesinin baştan sona tüm çizimlerini ve hesaplarını gerçek piyasa şartlarında tam anlamıyla öğrenmiş olacaksınız.

Eğitime, Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu ile Teknik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi (özellikle Elektrik ve/veya Enerji Programları), Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, mezunları ile öğrencileri katılabilir. Ayrıca Aydınlatma ile ilgili dallarda çalışan veya çalışmak isteyenler de herhangi bir sınırlama olmaksızın katılabilirler.

Eğitim bilgisayar üzerinde verilmektedir. Katılım için sadece temel seviye Excel ve AutoCAD bilmek yeterlidir.

Bir ay (dört hafta) sürecek eğitim süresince katılımcı, başka bir örnek proje üzerinde anlatılan konuların benzer uygulamasını yapacaktır. Bu şekilde öğrendiğiniz bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme imkanı bulacaksınız

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

İnternete bağlı bir bilgisayarınız varsa tüm ders videolarını tekrar tekrar izleyerek anlama ve kavrama konusunda daha iyi bir seviyeye gelebilirsiniz. Bütün videoların ve dokümanların tüm hakları YTÜ UZEM ve eğitim veren kişiye aittir. Tüm eğitim içeriği, eğitim bittikten sonra 3 ay daha erişime açık olacaktır.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında girş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 90 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri ilk hafta belirlenen günde 21:00-21:45 saatleri arasında giriş dersi, eğitimin son haftası ise yine belirlenen günde 21:00-21:45 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Katılımcılara eğitim boyunca kısıtlı olarak eposta desteği de verilebilecektir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "AYDINLATMA PROJESİ ÇİZİMİ VE HESAPLARI EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf 
 • AutoCAD Temel Kullanım eğitimi
 • Aydınlatma projesi ve iç tesisat tasarımında uyulması gereken standartlar ve yönetmelikler
 • Mimari projelerin okunması, genel terimler ve kullanılan komutlar
 • Mimari projelerin elektrik tesisatı çizimi için uygun hale getirilmesi (temizleme), Layer(katman) bilgisi ve dosyaların oluşturulması
 • Aydınlatma projelerinde kullanılan elemanların ve AutoCAD sembollerinin tanıtılması
 • Semboller için Blok oluşturma, sembollerin insert komutu ile çağrılması ve sembollerin paletler aracılığı ile kullanılması
 • Ödev

2.Hafta

 • Aydınlatma hesaplarının EMO tarafından kabul edilen en az aydınlık düzeyleri tablosu baz alınarak verim yöntemi ile
 • Excel üzerinden ve Dialux programı ile yapılması, projede kullanılacak armatürlerin seçimi ve armatür tip listesinin oluşturulması,
 • Avan (Ön) Projenin çizimi, duvar ve tavan planlarındaki elemanların yerleşiminin yapılması, as built (süperpoze) projenin oluşturulması
 • Kuvvetli akım (priz ve aydınlatma, linye, sorti vb) çizimi
 • Ödev

3.Hafta

 • Zayıf akım (telefon-TV-data-zil) çizimi
 • Proje çizimi tamamlandıktan sonra kontrollerin yapılması ve yükleme cetvelinin oluşturulması
 • Tek hat şemalarının oluşturulması
 • Kuvvetli akım ve zayıf akım kolon şemalarının oluşturulması
 • Gerilim düşümü hesabı ve ısı akım (kesit) kontrol hesabının yapılması
 • Ödev

4.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf 
 • Topraklama hakkında genel bilgiler, bina temel topraklaması
 • Topraklama projesinin çizimi ve topraklama hesabı

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

 

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM AYDINLATMA Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 5545

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi : 04 Aralık 2020 - 02 Ocak 2021

Eğitim Süresi : 4 Hafta

Eğitim Ücreti : 270 TL İndirimli :  216 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Doç. Dr. Aslan İNAN

 

 

ÖN KAYIT FORMU

ALO 191