Yıldız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 25.07.2016
Eğtiim Süresi: 7+4+4+5=20 Hafta
Ücret: Temel İstatistik: 594 TL
Varyans Analizi: -
Model Analizi: -
İleri İstatistik: -
Görüntüleme: 25388Güncelleme: 21.07.2016 - 16:30

Yüksek LisansTezi , Doktora Tezi, Dönem içi projeler, Akademik çalışmalar, Araştırma sektöründe çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, Şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar bu eğitimlerden yararlanabilirler. Bütün modüllere katılan ve eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Yıldız Teknik Üniversitesinden Sertifika verilecektir. ***Bütün modüller birbirinden bağımsızdır. Eğitim modüller halinde alınabilir. *** Üniversitemizin öğrencilerine ve engelli (% 60 üstü) katılımcılara %20 indirim yapılacaktır.

SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi

SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Yüksek LisansTezi , Doktora Tezi, Dönem içi projeler, Akademik çalışmalar, Araştırma sektöründe çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, Şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar bu eğitimlerden yararlanabilirler. Bütün modüllere katılan ve eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Yıldız Teknik Üniversitesinden Sertifika verilecektir.

 

***Eğitim modüller halinde alınabilir.

 

TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Başlangıç Tarihi: 25 Temmuz 2016

Eğitim Süresi: 7 Hafta

Eğitim Ücreti: 594 TL - Üniversitemizin öğrencilerine ve engelli (% 60 üstü) katılımcılara %20 indirim yapılacaktır.

Lisans, Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki konuları kapsamaktadır. Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır. Bu eğitime istatistik ile veri analizi yapmak isteyen herkes katılabilir.

 • Anket Tasarımı
 • Değişken Ve Ölçek Türleri
 • Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi
 • Spss Genel Tanıtımı
 • Betimsel İstatistik
 • Normallik Analizi
 • Tek Örneklem T-Testi
 • Bağımsız Örneklem T-Testi
 • Bağımlı Örneklem T-Testi
 • Varyans Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Prametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
 • Güvenirlilik Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi

 

 

VARYANS ANALİZİ

Başlangıç Tarihi: 

Eğitim Süresi: 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 

Ölçek kullanarak model kurmak isteyen bütün araştırmacılar için bu modül geliştirilmiştir. Hiyerarşik Linear Modelleme daha çok 2. ve 3. seviyedeki değişkenlerin analize katılarak model kurmaya yönelik bir yöntemdir.

 • İki Yönlü Anova
 • Manova
 • Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü Anova
 • Mixed Varyans Analizi
 • Kovaryans Analizi

 

 

MODEL ANALİZİ

Başlangıç Tarihi: 

Eğitim Süresi: 5 Hafta

Eğitim Ücreti: 

Birden fazla ölçek kullanan, anketlerde sürekli verilerle çalışan yada likert ölçekli verilerle çalışan araştırmacıların kuracakları model varsayımları için bu modül geliştirilmiştir.

 • Regresyon Analizi (Basit, Çok Değişkenli, Aşamalı ve Lineer olmayan)
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Chaid Analizi
 • Kümeleme Analizi
 • Ayrıştırma Analizi
 • Kanonik Korelasyon Analizi 

 

 

İLERİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Başlangıç Tarihi: 

Eğitim Süresi: 4 Hafta

Eğitim Ücreti: 

Deney guruplarıyla çalışan veya anketlerle veri toplayan araştırmacıların çok yönlü varyans analizi gerektiren varsayımlarını gerçekleyebilmek isteyenler için bu modül geliştirilmiştir.

 • Hiyerarşik Linear Modelleme
 • Geçerlilik Ve Güvenirlilik Analizi
 • Yapısal Eşitlik Modelleri

 

 

KONJOİNT ANALİZİ

 

UYGUNLUK VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

 

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

 

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

 

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

 

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

 

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

 

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir. Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

 

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

 

Sınavlar, uzaktan eğitim sistemi üzerinden (sertifika sınavı hariç) ve hafta sonları yapılır. Sınav sonuçları, sınavın bitiş saatinden 15 dakika sonra ilan edilir. Sınava, belirlenen saat aralıklarında (ör. 12.00 ile 23.00 arası) herhangi bir zaman katılabilinir.

Sertifika Puanı Nasıl Hesaplanır?

Eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Sertifika sınavı düzenlenir. Bu sınavdan ve internet eğitimlerinden toplamda 100 üzerinden 60 ve üzeri puana sahip olan kursiyerler, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış ve resmi bir belge olan eğitim sertifikasını almayı hak kazanırlar. (Spss Uygulamalı İstatistik Eğitiminde sertifika sınavına katılabilmrek için bütün modülleri tamamlamış olmak gerekmektedir.)

 

Sertifika puanı, internet üzerinden yapılan sınav ve ödev değerlendirmelerinin %60'ı, eğitim sonunda yapılan sertifika sınavının ise %40'ı alınarak hesaplanır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden, e-posta veya faks ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

 

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
Banka-Hesap Bilgileri

Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi Banka

Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı

Banka Hesap No: 1796586-5003

IBAN No: TR 97 000 1000 529 01796586 5003

 

***Dekontun açıklama kısmına "UZEM SPSS Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Merkez Yerleşim N-Blok Agavat Binası (Alt Kat) Yıldız 34349 Beşiktaş İstanbul
Tel : 0212 383 31 58

 

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi : mtoraman@yildiz.edu.tr

 

3.Belgelerinizi aşağıdaki faks numarasına gönderebilirsiniz.

Boş bir sayfaya Adınızı Soyadınızı, Katıldığınız Kursu ve gönderdiğiniz belgeleri yazınız.
Belge gönderebileceğiniz faks numarası : 0212 383 31 49

 

***Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

 

ÖN KAYIT FORMU

:Katılmak istediğiniz programı belirleyiniz ve formu dolsurunuz. Eğitim başlangıcından önce sizinle iletişime geçilecektir.
:
:
:
:
:
:
:
 

SERTİFİKA PROGRAMLARI