Yıldız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MATLAB EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 10.02.2014
Eğtiim Süresi: 8 HAFTA
Ücret: 450 TL
Görüntüleme: 20044Güncelleme: 15.11.2017 - 17:49

Yeterli sayıya ulaştıktan sonra ön kayıt yapanlara mail ile bilgilendirme yapılacaktır.

MATLAB EĞİTİMİ

Matlab Kursunda Matlabın kolay ve anlaşılır ara yüzü ile programlama ve mühendislik alanlarında hızlı ve etkili çözümlerini bulabileceksiniz.

 

MATLAB EKRANI
 • Komut Penceresi (Command Window), Geçerli Dizin (Current Directory), Çalışma Alanı (Workspace), Komut Geçmişi (Command History),
 • Araç Çubuğu (Toolbar), Geçerli Dizin Değiştirme, Komut Kullanımı, Komut Satırında Klavye Kısayolları,
 • Komut Penceresi Ekranını Temizleme,
 • MATLAB’in Yardım Desteği,
İFADELER
 • MATLAB Özel Karakterleri ve Yazım Notasyonu,
 • Sayılar (Numbers), Sayı Çıkış Formatı,  Operatörler (Operators), Temel Aritmetik İşlemler,
 • Değişkenler (Variables), Değişken Atama İşlemleri, Değişkenleri Geri Çağırma ve Değiştirme, Değişkenleri Listeleme, Özel Değişkenler ve Sabitler, Değişken Değerini Ekranda Görüntülememe, Birden Fazla Değişkeni Tek Satırda Kullanma, Tek Satıra Sığmayan Uzun İfade Kullanımı, Değişken Silme, Değişkenleri Kaydetme ve Çağırma,
 • Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyon İşlemleri, Logaritmik ve Üstel Fonksiyon İşlemleri, Yuvarlatma (Rounding) İşlemleri, Kalan Bulma İşlemleri, Diğer Bazı Matematiksel İşlemler,
 • Oturum Kaydetme,  Çalışma Alanını (Komut Penceresi İçeriğini) Saklama ve Yazdırma İşlemleri,
DİZİLER
 • Skaler (Tekil) İşlemler
 • Vektör Oluşturma (Köşeli Parantez Kullanarak, Eşit Aralıklı Elemanlar Kullanarak ve Utility Fonksiyonlarla Üretilen Vektörler)
 • Vektör İşlemleri (Vektörlerde dot (.*,./,.^) İşlemleri, Vektör Bilgilerini Elde Etmek, Vektörlere Fonksiyonları Uygulamak, Vektörlerle Temel Veri Analiz İşlemleri)
 • Matris Oluşturma (Köşeli Parantez Kullanarak, Utility Fonksiyonlar Kullanarak ve Özel fonksiyonlarla Matris Oluşturma)
 • Matris İşlemleri (Matris ve Skaler İşlemler, Matris ve Vektör İşlemleri, Matris Üs Alma İşlemleri
 • Matris-Matris İşlemleri, Matris Bilgi Alma Fonksiyonları, Matris İndeksleme ve Kolon (:) Notasyonu
 • Mantıksal Endeksleme, Matris Elemanlarını Değiştirme, Matris Elemanlarını Silmek, Matrise Yeni Elemanlar Eklemek, Matrislerle Bazı Fonksiyonların Kullanımı, Matrisleri Saklama ve Yükleme)
TEMEL PROGRAMLAMAYA BİR BAKIŞ
 • İşletim Sistemi,
 • Programlama Dilleri,
 • Üst Düzeyli Programlama Dilleri,
 • Derleyiciler ve Yorumlayıcılar,
 • Editör,
 • Programlama Dilleri,
 • Problem Çözme ve Programlama,
 • Algoritma Kurma,
 • Akış Şemaları
MATLAB’DE M-DOSYALARI İLE PROGRAMLAMA
 • Düz Yazı (Script) M-Dosyaları ( input Fonksiyonu, disp Fonksiyonu, Düzyazı M-Dosyası’nda Bazı Önemli Noktalar)
 • Fonksiyon (Function) M-Dosyaları
 • Fonksiyon M-Dosyası’nda Bazı Önemli Noktalar
 • Düzyazı M-Dosya İçinde Düzyazı M-Dosya Kullanımı
 • Düzyazı M-Dosya İçinde Fonksiyon M-Dosya Kullanımı
 • Fonksiyon M-Dosya İçinde Fonksiyon Kullanımı
 • M-Dosyaları’nda Hata Bildirimi
 • M-Dosyaları’nda Değişken Kullanımı (Yerel (Local) Değişkenler, Evrensel (Global) Değişkenler, Kalıcı (Persistent) Değişkenler)
 • MATLAB’de M-Dosyaları’nın Yönetimi (M-Dosyalarını Farklı Klasörden Çağırma,  M-Dosyaları’nı Listeleme ve Düzenleme,  Birden Çok M-Dosyası İle Çalışma,  M-Dosyaları’nı Kilitleme, M-Dosyaları’nı Silme, Varsayılan Çalışma Klasörü)
 • Operatörler (Operatör Önceliği, Aritmetik Operatörler, İlişkisel Operatörler, Mantıksal Operatörler, Kısa-Devre Operatörleri,
 • Mantıksal (Logical) Fonksiyonlar (xor ve find Fonksiyonu)
 • Koşul Deyimleri (if Deyimi, İçiçe if Yapısı (nest if), else Deyimi, elseif Deyimi)
 • Döngüler (for Döngü Deyimi, while Döngü Deyimi)
 • switch-case Yapısı
 • continue ve break Yapısı
 • try ... catch Yapısı
 • return Fonksiyonu
 • pause Fonksiyonu
 • M-Dosyaları’nda Hata Gösterimi (disp, error, warning Fonksiyonu)
 • nargin ve nargout Fonksiyonları
 • varargin ve varargout Fonksiyonları
 • Alt Fonksiyonlar (Subfunctions)  
 • Özel (Private) Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Fonksiyonları
 • Sözce (String) / Karakter Katarı İşlemleri (Karakter Dizisi/Sözce Oluşturma ve Dönüşümü, Çok Boyutlu Karakter Katar Gösterimleri, Karakter Dizilerinin Karşılaştırılması, Bir Karakter Dizisi İçinde Karakter Sınıflama , Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri, Sayı-Karakter Dönüşümü, Karakter-Sayı Dönüşümleri
 • str2num Fonksiyonu
 • eval Fonksiyonu
 • sscanf Fonksiyonu
 • Karakter Dizisinin input ile Kullanılması
 • Program Çıkışı Düzenleme İşlemleri (format, disp, fprintf, sprintf Fonksiyonları, disp, fprintf ve sprintf Karşılaştırılması)
 • Giriş/Çıkış Fonksiyonları (textread, fopen ve fclose Fonksiyonları)
 • Veri Dosyalarının Kullanımı ( MATLAB İçinde Veriler Oluşturma ve Çağırma, Veri Dosyası Oluşturma ve Çağırma, Program Çıkışında Text (.txt) Dosyası Oluşturma, Bir Text Dosyasını Matlab’de Kullanma)
 • Matlab-Excel veya Excel-Matlab Kullanımı
 • Programlamada Zamanlama (tic, toc, cputime, etime Fonksiyonları)
 • Programlama Başarım (Performansı) Değerlendirilmesi (Bir Programın Başarım Analizi, Döngülerin Vektörleştirilmesi, Önayırmalı Diziler Kullanmak, Bellek Yönetimi ve Diğer Yöntemler
GRAFİKLER
 • İki Boyutlu Grafikler, Nokta Grafiği, Doğru Grafiği, İki Boyutlu Veri Grafikleri, Eksenleri Adlandırma ve Grafiğe Başlık Eklemek, Grafiğe Kılavuz Çizgileri Eklemek)
 • Grafik Üzerinde Düzenleme İşlemleri (Eksen Adları ve Başlık Yazısı Düzenleme, Kılavuz Çizgileri (Grid) İşlemleri, Eksen İşlemleri, Grafik Arka Plan Rengi İşlemleri)
 • Fonksiyon Grafikleri (Tek Değişkenli ve Çok değişkenli Fonksiyonların Grafikleri)
 • Çizgi ve İşaretleme Seçenekleri
 • Figure Penceresinde Çizgi ve İşaretleme İşlemleri
 • plot ve hold on ile Çoklu Grafik – Aynı Düzlemde Bağımlı
 • Grafiğe Yazı Eklemek (legend, text ve gtext Fonksiyonları)
 • fiqure Fonksiyonu
 • pause Fonksiyonu
 • subplot ile Çoklu Grafik – Aynı Düzlemde Bağımsız
 • Eksen Sınırlarını Ayarlamak ( linspace ve axis Fonksiyonları)
 • Grafik Ekranında Eksen İşlemleri
 • Grafiklere Simgesel Karakterler (m, W vb) Eklemek
 • Logoritmik Grafikler (semilogx, semilogy)
 • İki Y-Eksenli Grafik Çizmek (plotyy fonksiyonu)
 • İki Boyutlu Fonksiyon Grafiklerinin Direkt Çizimi (ezplot ve fplot Fonksiyonları)
 • Temel Grafik İşlemleri (Grafiği Kaydetmek, Grafiğin Word veya Powerpoint Programında Kullanılması, Word’de Grafikler için Picture Araçkutusunu Kullanmak, Grafiği Yazdırmak)
 • Grafiklerin Özelleştirilmesi
 • Özel Grafikler (Polar, Pasta Dilimi, Çubuk, Histogram Grafikler)
 • Üç Boyutlu Grafikler (3D Çizgi, 3D Ağ, 3D Yüzey Grafikler)
 • 3D Grafik Şekillendirme (colormap, view ve shading Fonksiyonları)
 • Üç Boyutlu Grafikleri Doğrudan Çizdirmek
TEMEL MATEMATİKSEL İŞLEMLER
 • Karmaşık (Kompleks) Sayı İşlemleri (Karmaşık Sayı Fonksiyonları, Karmaşık Sayı Uygulama Örnekleri, Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi, cart2pol ve pol2cart Fonksiyonları, Euler Formülü, Karmaşık (Kompleks) Sayılı Matris Oluşturma, Karmaşık Sayı Grafiği, Karmaşık Sayının Polar Form Grafiği, Karmaşık Sayının Kartezyen Form Grafiği
 • Polinomlar (Polinomların Gösterimi, Polinomların Değerini Bulma, Polinomların Köklerini Bulma, Kökleri Belli Olan Polinomları Bulma, Polinomların Çarpımı, Polinomların Bölümü, Polinomlarda Toplama ve Çıkartma İşlemi, Polinomların Türevi
 • Vektör Analiz işlemleri
 • Eğri Uydurma (Interpolasyon ve Extrapolasyon)
 • Sembolik Matematik (Çoklu Sembolik Değişken Kullanımı - syms Fonksiyonu, Sembolik Sadeleştirme İşlemleri
 • Sembolik ifadelerde Değer Koyma İşlemleri)
 • Laplace Dönüşümleri
 • İntegral
 • Türev
 • Limit
 • Denklem Çözümü (Lineer/Nonlineer Denklem Sistemlerinin Çözümü, fzero, fsolve ve solve Fonksiyonları, Diferansiyel Denklem / Denklem Sistemlerinin Çözümü)
 • Diğer Sembolik Matematik İşlemler

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

 

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

 

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

 

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

 

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

 

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

 

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir. Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

 

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

 

Sınavlar, uzaktan eğitim sistemi üzerinden (sertifika sınavı hariç) ve hafta sonları yapılır. Sınav sonuçları, sınavın bitiş saatinden 15 dakika sonra ilan edilir. Sınava, belirlenen saat aralıklarında (ör. 12.00 ile 23.00 arası) herhangi bir zaman katılabilinir.

Sertifika Puanı Nasıl Hesaplanır?

Eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Sertifika sınavı düzenlenir. Bu sınavdan ve internet eğitimlerinden toplamda 100 üzerinden 60 ve üzeri puana sahip olan kursiyerler, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış katılım belgesi almayı hak kazanırlar.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden, e-posta veya faks ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

 

Kayıt için grekli belgeler;

 • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma ya da öğrenci belgesi/kimliği)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir)
Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Merkez Yerleşim N-Blok Agavat Binası Yıldız 34349 Beşiktaş İstanbul
Tel : 0212 383 31 58

 

2.Belgelerinizi aşağıdaki faks numarasına gönderebilirsiniz.

Boş bir sayfaya Adınızı Soyadınızı, Katıldığınız Kursu ve gönderdiğiniz belgeleri yazınız.
Belge gönderebileceğiniz faks numarası : 0212 383 31 49

 

***Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi : 10 Şubat 2014

Eğitim Süresi : 8 Hafta

Eğitim Ücreti : 450 TL

Eğitim Ücreti (Yıldız personel ve öğrenci): 400 TL

 

ÖN KAYIT FORMU

:Katılmak istediğiniz programı belirleyiniz ve formu dolsurunuz. Eğitim başlangıcından önce sizinle iletişime geçilecektir.
:
:
:
:
:
:
:
 

SERTİFİKA PROGRAMLARI